ES finansuojami projektai 2018-06-29T12:03:59+00:00

ES finansuojami projektai

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

„UAB FLEXPRO inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas siekiant padidinti darbo našumą“

UAB „Flexpro“ įgyvendina projektą „UAB „Flexpro“ inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas siekiant padidinti darbo našumą“. Parama projektui gauta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

UAB“Flexpro“ pasinaudodama ES struktūrinių fondų parama diegiasi bei sertifikuojasi pagal apgalvotas kaip integrali visuma dvi inovatyvias valdymo sistemas, kurios padės optimizuoti identifikuotas gerintinas sritis ir taip prisidės prie bendro visos įmonės darbo našumo augimo bei konkurencingumo didinimo.

UAB „Flexpro“2016 m. gruodžio mėn. įsidiegė darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemą BS OHSAS 18001, 2017 m sausio 11 d. buvo audituota įmonės UAB DNV GL Lietuva ir gavo sertifikatą.

UAB „Flexpro“ 2018 m. gegužės mėn. įsidiegė skatmeninės spaudos procesų valdymo sistemą, kuris garantuoja labai aukštą skaitmeninės spaudos produktų kokybę. 2018 m. gegužės 17 d. buvo audituota įmonės FOGRA ir gavo sertifikatą. PSD (skaitmeninės spaudos procesų) sertifikatas, patvirtinantis, kad gamybos procesai įmonėje vyksta griežtai pagal standarto reikalavimus – UAB „Flexpro“ turi vieninteolė Baltijos šalyse.

“Spaustuvininkų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje”

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, vykdant specialiuosius mokymus.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo                                                                                              

Projekto vykdytojas: 

UAB „FLEXPRO“

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „UAB FLEXPRO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS“ , KURIAM BUVO SKIRTA PARAMA

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „UAB „Flexpro“ konkurencingumo didinimas“. Parama projektui gauta iš Europos regioninio plėtros fondo.

2016 m. gegužės – 2017 m. rugsėjo mėn. UAB INTEGRIS įdiegė WiseTeam – elektroninio verslo sprendimą – UAB „Flexpro“ verslo procesams valdyti ir optimizuoti.

Projektui skirtų finansavimo lėšų suma – 30060,00 Eur.

Toks sprendimas užtikrins UAB „Flexpro“ darbo našumo augimą, kas tiesiogiai lems efektyvesnį, produktyvesnį darbą bei įmonės konkurencingumą, sudarys palankias sąlygas ir aplinką tolesnei verslo plėtrai.

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS UAB „FLEXPRO“ PROJEKTAS „ENERGIJOS VARTOJIMO APIMČIŲ IDENTIFIKAVIMAS SPAUSTUVĖS PASLAUGAS TEIKIANČIOJE ĮMONĖJE“, KURIAM BUVO SKIRTA PARAMA

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „Energijos vartojimo apimčių identifikavimas spaustuvės paslaugas teikiančioje įmonėje“. Parama projektui gauta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

2016 m. gegužės – spalio mėn. UAB MEPCO atliko energijos vartojimo auditą technologiniuose procesuose ir įrenginiuose įmonėje UAB „Flexpro“ ir pateikė ataskaitą, kurioje yra identifikuotos energijos vartojimo apimtys, nustatytos energijos vartojimo mažinimo galimybės bei numatytos priemonės energijos efektyvumui didinti.

UAB „Flexpro“ įsipareigoja per trejus metus po audito atlikimo įdiegti ne mažiau kaip 30 procentų audito ataskaitoje rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurių paprastasis atsipirkimo laikas iki trijų metų. Įdiegus šias priemones bus taupoma energija, tausojami gamtiniai ištekliai bei sumažinta produkto savikaina, o nauja ar modernizuota įranga sumažins užterštumo lygį.

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „ŠIUOLAIKINIŲ VADYBOS METODŲ IR VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMAS, DIDINANT UAB „FLEXPRO“ PRODUKTYVUMĄ“, KURIAM BUVO SKIRTA ES PARAMA

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „Šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas, didinant UAB „Flexpro“ produktyvumą“. Parama projekui gauta iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė – 278‘166 Lt.

Nuo projekto pradžios 2013 03 01 iki pabaigos 2014 12 31 UAB „Flexpro“ įsidiegė „TOC“ vadybos metodą ir sertifikuotas valdymo sistemas pagal standartus ISO 9001, ISO 14001, SA 8000.

„TOC“ vadybos metodas padeda identifikuoti ir eliminuoti trikdžius, neleidžiančius įmonei sklandžiai ir efektyviai dirbti bei įgalina sklandų procesų vykdymą įmonės viduje. Įgijus valdymo sistemų sertifikatus, kurie reiškia, kad įmonės gaminama produkcija atitinka aukščiausio lygio kokybės standartus, UAB „Flexpro“ atsiveria platesnės galimybės ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose. Užsakovai bus užtikrinti, kad įmonės gaminama produkcija ir vykdoma politika atitinka aukščiausio lygio kokybės, aplinkos apsaugos ir socialinės atsakomybės standartus.

UAB „Flexpro“ pilnai įgyvendinusi projektą „Šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas, didinant UAB „Flexpro“ produktyvumą“, dalinai finansuojamą Lietuvos valstybės bei Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, turi galimybę padidinti darbo našumą, apyvartos ir eksporto apimtis bei užsibrėžto tikslo pasiekimą.

Siųskite užklausimą

Jei domitės FLEXPRO produktais, atsiųskite savo užklausimą ir netrukus Jums atsakysime.