ES finansuojami projektai 2017-07-11T14:29:48+00:00

ES finansuojami projektai

VYKDOMI PROJEKTAI

“Spaustuvininkų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje”

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, vykdant specialiuosius mokymus.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo                                                                                              

Projekto vykdytojas: 

UAB „FLEXPRO“


ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS UAB „FLEXPRO“ PROJEKTAS „ENERGIJOS VARTOJIMO APIMČIŲ IDENTIFIKAVIMAS SPAUSTUVĖS PASLAUGAS TEIKIANČIOJE ĮMONĖJE“, KURIAM BUVO SKIRTA PARAMA

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „Energijos vartojimo apimčių identifikavimas spaustuvės paslaugas teikiančioje įmonėje“. Parama projektui gauta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

2016 m. gegužės – spalio mėn. UAB MEPCO atliko energijos vartojimo auditą technologiniuose procesuose ir įrenginiuose įmonėje UAB „Flexpro“ ir pateikė ataskaitą, kurioje yra identifikuotos energijos vartojimo apimtys, nustatytos energijos vartojimo mažinimo galimybės bei numatytos priemonės energijos efektyvumui didinti.

UAB „Flexpro“ įsipareigoja per trejus metus po audito atlikimo įdiegti ne mažiau kaip 30 procentų audito ataskaitoje rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurių paprastasis atsipirkimo laikas iki trijų metų. Įdiegus šias priemones bus taupoma energija, tausojami gamtiniai ištekliai bei sumažinta produkto savikaina, o nauja ar modernizuota įranga sumažins užterštumo lygį.

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „ŠIUOLAIKINIŲ VADYBOS METODŲ IR VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMAS, DIDINANT UAB „FLEXPRO“ PRODUKTYVUMĄ“, KURIAM BUVO SKIRTA ES PARAMA

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „Šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas, didinant UAB „Flexpro“ produktyvumą“. Parama projekui gauta iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė – 278‘166 Lt.

Nuo projekto pradžios 2013 03 01 iki pabaigos 2014 12 31 UAB „Flexpro“ įsidiegė „TOC“ vadybos metodą ir sertifikuotas valdymo sistemas pagal standartus ISO 9001, ISO 14001, SA 8000.

„TOC“ vadybos metodas padeda identifikuoti ir eliminuoti trikdžius, neleidžiančius įmonei sklandžiai ir efektyviai dirbti bei įgalina sklandų procesų vykdymą įmonės viduje. Įgijus valdymo sistemų sertifikatus, kurie reiškia, kad įmonės gaminama produkcija atitinka aukščiausio lygio kokybės standartus, UAB „Flexpro“ atsiveria platesnės galimybės ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose. Užsakovai bus užtikrinti, kad įmonės gaminama produkcija ir vykdoma politika atitinka aukščiausio lygio kokybės, aplinkos apsaugos ir socialinės atsakomybės standartus.

UAB „Flexpro“ pilnai įgyvendinusi projektą „Šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas, didinant UAB „Flexpro“ produktyvumą“, dalinai finansuojamą Lietuvos valstybės bei Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, turi galimybę padidinti darbo našumą, apyvartos ir eksporto apimtis bei užsibrėžto tikslo pasiekimą.

Siųskite užklausimą

Jei domitės FLEXPRO produktais, atsiųskite savo užklausimą ir netrukus Jums atsakysime.