Paruošimas spaudai 2017-06-14T15:15:02+00:00

Pasiruošimas spaudai

Bendra informacija

Failų pavadinimas: rekomenduojame failo pavadinime rašyti spaudinio matmenis milimetrais (pvz.,
failo_pavadinimas1_1000x6000.tif). Taip pat pavadinime naudoti tik lotynišką alfabetą (negali būti
lietuviškų, latviškų, rusiškų raidžių ir pan. ).

Failų spalvų valdymas:

Failų turinys privalo būti tik CMYK spalvų erdvėje.

Failai privalo turėti įeinantį spalvinį profilį. Vadovaujantis Europos Sąjungoje priimtais skaitmeninės
spaudos standartais, rekomenduojame atsisiųsti ir naudoti šį spalvinį profilį – ISOcoated_v2_eci.icc.

Todėl rekomenduojame dizaino kūrimo programinių įrangų darbinėms aplinkoms naudoti tą patį spalvinį
profilį – https://www.dropbox.com/s/u69xpvmuckwskuy/ISOcoated_v2_eci.icc?dl=0.

Pateikiamų failų masteliai:
1:1; 1:2; 1:10 (kitų mastelių failai nepriimami).

1. Plačiaformatė spauda

Mažiausias kokybiškai atspaudžiamo šrifto dydis negali būti mažesnis nei 20 pt (3,7 mm)

Kiekvienas failas privalo turėti tik vieną puslapį.

Reikalavimai TIFF formato failams:
• 4 kanalai (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
• be papildomų alfa-kanalų (“channels”) ir be “paths”
• visi failo elementai turi būti viename sluoksnyje
• failas privalo turėti įeinantį spalvinį profilį

Juodos spalvos formavimas:
• Turi būti – C70% M60% Y60% K100%

Rastrinių failų naudojama raiška (dpi) priklausomai nuo paskirties (mastelis 1:1):

1) Ekspozicijoms lauke:
• iki 6 kv.m. – 72dpi (jei yra smulkių detalių 100 dpi)
• nuo 6 kv.m. iki 12kv.m. – 50dpi
• nuo 12 kv.m. iki 40kv.m. – 30dpi
• nuo 40 kv.m. iki 100kv.m. – 25dpi
• nuo 100 kv.m. iki 150kv.m. – 20dpi
• virš 150 kv.m – 15dpi

2) Ekspozicijoms patalpose:
• iki 0.5 kv.m. – 300dpi
• nuo 0.5 kv.m. iki 1kv.m. – 200dpi
• nuo 1 kv.m. iki 3kv.m. – 150dpi
• nuo 3 kv.m. iki 5kv.m. – 100dpi
• nuo 5 kv.m. iki 12kv.m. – 72dpi
• nuo 12 kv.m. iki 30kv.m. – 50dpi
• virš 30 kv.m. – 30 dpi

Reikalavimai PDF/X-1a formato failams:
• Kiekvienas failas privalo turėti tik vieną puslapį.
• visiems vektorinės grafikos komponentams naudojama tik CMYK spalvų erdvė
• visi šriftai turi būti “sukreivinti”
• visi failo elementai turi būti sugrupuoti į vieną objektą
• faile naudojama rastrinė grafika privalo būti paruošta pagal aukščiau aprašytus reikalavimus rastrinei
grafikai. Svarbu atkreipti dėmesį, jog visi faile esantys rastrinės grafikos elementai privalo turėti vienodą
įeinantį spalvinį profilį)
• failo spaudos plotas turi būti pažymėtas ištisiniu išoriniu rėmeliu (“crop marks” – netinkamas būdas).
Juodos spalvos formavimas:
• turi būti – C70% M60% Y60% K100%

Kiti failų formatai (pvz. AI, PSD, EPS):

Kiti ne išvardinti ankstesnėse pastraipose failų formatai nėra tiesiogiai tinkami skaitmeninei spaudai. Jų
konvertavimas į tinkamus formatus ne visada gali užtikrinti failo duomenų pilnumą, vientisumą ir
adekvatumą.

Visi tokių failų paruošimo darbai t.y. konvertavimas į pritaikytus formatus, užsakovui sutikus, gali būti
atlikti už papildomą mokestį taikant žemiau išvardintus atsakomybės ribojimus.

Reikalavimai failams skirtiems kontūriniam apipjovimui bei konstruktyvų gamybai:

Turi būti pateikti 3 failai:
1. Spaudos failas (reikalavimai aprašyti aukščiau) – apipjovimo kontūro perimetru privalo būti paliktos ne
mažiau 5mm užlaidos, atstumas tarp apipjovimo kontūro ir svarbių dizaino elementų turi būti ne mažesnis
kaip 10mm.

2. Konstrukcinis failas (pateikiamas EPS, PDF, CDR, AI, DXF formatais) – kontūrinė apipjovimo linija
bei reikalui esant kitos konstrukcinės linijos (pvz.,: lenkimo linijos, v-cut linijos, perforavimo linijos ir
t.t.).

Pastaba: Konstrukcinio failo turinį privalo sudaryti tik vektorinės grafikos elementai be jokios
papildomos informacijos (pvz. matmenys, duomenys ir pan.). Kontūrinio apipjovimo linija privalo būti
pateikta viena kreive. Konstrukcinės linijos tvarkingai sugrupuojamos ar talpinamos į sluoksnį pagal jų
paskirtį.

3.Peržiūros failas (pateikiamas JPG, PDF/X-a1 formatais)– ant spaudos failo uždėtos apipjovimo bei kitos
konstrukcinės linijos. Failo dydis neturėtų viršyti 10MB.

2. Mažaformatė spauda
• priimami tik TIFF ir PDF/X-1a formato failai.
• pateikiamų failų masteliai: 1:1 (kitų mastelių failai nepriimami).
• mažiausias kokybiškai atspaudžiamo šrifto dydis negali būti mažesnis nei 4 pt

Reikalavimai TIFF formato failams:
• 4 kanalai (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
• be papildomų alfa-kanalų (“channels”) ir be “paths”
• visi failo elementai turi būti viename sluoksnyje
• failas privalo turėti įeinantį spalvinį profilį
• failų raiška turi būti ne mažesnė nei 300dpi.
• failai padaryti su užlaidomis apipjovimui (5 mm perimetru)
• tekstus ir kitą informaciją dėti ne arčiau 5 mm lapo krašto (pjovimo linijos)

Reikalavimai PDF/X-1a formato failams:
• visiems vektorinės grafikos komponentams naudojama tik CMYK spalvų erdvė
• visi šriftai turi būti “sukreivinti”
• visi failo elementai turi būti sugrupuoti į vieną objektą
• faile naudojama rastrinė grafika privalo būti paruošta pagal aukščiau aprašytus reikalavimus rastrinei
grafikai. Svarbu atkreipti dėmesį, jog visi faile esantys rastrinės grafikos elementai privalo turėti vienodą
įeinantį spalvinį profilį)
• maketas priimamas su užlaidomis „bleed“ 5mm apipjovimui, todėl DF/X-1a faile turi būti nustatytos
bleedbox ir trimbox vietos ir uždėti „crop marksai“ (kaip tą teisingai padaryti žr. 1pav.)
• tekstus ir kitą informaciją dėti ne arčiau 5 mm lapo krašto (trimbox)

Daugialapė produkcija
• priimami tik pdf failai
• daugialapių leidinių puslapius rekomenduojame pateikti viename faile
• leidinio puslapių vienas PDF puslapis turi atitikti vieną leidinio puslapį
• į spaudai paruoštus failus turi būti įtraukti ir tušti puslapiai, pagal numeravimą atitinkantys maketą
• tekstus ir kitą informaciją dėti ne arčiau 10 mm lenkimo linijos
• smulkų tekstą bei brūkšninius kodus rekomenduojame daryti vektorinius ir vienspalvius (100% iš vienos
spalvos).
• kiti reikalavimai pdf mažaformatės spaudos failams aprašyti aukščiau

Reikalavimai mažaformatės spaudos failams skirtiems kontūriniam apipjovimui bei konstruktyvų
gamybai:

Turi būti pateikti 3 failai:
1.Spaudos failas (reikalavimai mažaformatės spaudos failams aprašyti aukščiau) – apipjovimo kontūro
perimetru privalo būti paliktos ne mažiau 5mm užlaidos, atstumas tarp apipjovimo kontūro ir svarbių
dizaino elementų turi būti ne mažesnis kaip 10mm.

2.Konstrukcinis failas (pateikiamas EPS, PDF, CDR, AI, DXF formatais) – kontūrinė apipjovimo linija
bei reikalui esant kitos konstrukcinės linijos (pvz.,: lenkimo linijos, v-cut linijos, perforavimo linijos ir
t.t.).

Pastaba: Konstrukcinio failo turinį privalo sudaryti tik vektorinės grafikos elementai be jokios
papildomos informacijos (pvz. matmenys, duomenys ir pan.). Kontūrinio apipjovimo linija privalo būti
pateikta viena kreive. Konstrukcinės linijos tvarkingai sugrupuojamos ar talpinamos į sluoksnį pagal jų
paskirtį.

3.Peržiūros failas (pateikiamas JPG, PDF/X-a1 formatais)– ant spaudos failo uždėtos apipjovimo bei kitos
konstrukcinės linijos. Failo dydis neturėtų viršyti 10MB.
Įmonėje naudojama programinė įranga:
• Photoshop CS2
• Ilustrator CS2
• Corel Draw X3
• Operacinė platforma Windows

Atsakomybės ribojimas:
UAB “Flexpro” neprisiima atsakomybės dėl gaminių kokybės (įskaitant, bet neapsiribojant matmenų ir
spalvų neatitikimu, prarastais dizaino elementais) tuo atveju, jei grafinis spaudos ar konstruktyvo failas
buvo paruoštas / pateiktas, nesilaikant aukščiau aprašytų reikalavimų ir rekomendacijų.

UAB “Flexpro” darbuotojai netikrina spaudos failų turinio ir už juose esančias dizaino, kalbos ar
gramatines klaidas perkeliamas į spaudinį neatsako.

Siųskite užklausimą

Jei domitės FLEXPRO produktais, atsiųskite savo užklausimą ir netrukus Jums atsakysime.